Här kan du anmäla dig för att få driftsinformationsmeddelanden från Ipeerstatus via SMS till din mobiltelefon. SMS-meddelanden går ej ut vid uppdateringar av en incident utan enbart för första meddelandet. Klicka på New Subscriber för att fylla i ditt mobilnummer samt för vilka tjänster du vill mottaga meddelanden för. En verifikationskod kommer skickas till det nummer du anger, denna behöver du för att slutföra registreringen. Du kan när som helst ändra vilka tjänster du vill mottaga meddelande för under Edit Subscriber på denna sida. Tjänsten är helt kostnadsfri för alla Ipeers kunder.

Subscribe here to receive SMS notifications of messages on Ipeerstatus. SMS notifications will only be sent out on the first message and not on incident updates. Click on New Subscriber to fill in your mobile number and choose which services you want to receive messages for. A verification code will be sent to the number provided, you will need this to complete the subscription. It is always possible to change which services you like to get messages for under Edit Subscriber on this page. This service is provided for free for all customers of Ipeer.

New Subscriber Edit Subscriber Remove Subscriber